Kameleon

Biuro KAMELEON rozpoczęło działalnośc w 2005 roku i od tego czasu funkcjonuje z sukcesami na rynku usług detektywistycznych. W zależności od problemu oferujemy kompleksowe podejście do sprawy i dążymy do zadawalającego Państwa finału. Nasi detektywi posiadają, uprawnienia, umiejętności oraz doświadczenia , ktore pozwola rozwiązać Państwa problemy z jakim zgłaszacie się do nas. Nasze działania cechuje umiejętność kreowania coraz skuteczniejszych metod detektywistycznych. Firma Kameleon w ramach zleconych spraw wspólpracuje ściśle z Kancelarią Prawna skupiajacą radców prawnych i adwokatów. Ponadto proponujemy Państwu pomoc w sprawach odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych oraz osób prywatnych. Specyfika naszej pracy pozwala na wykorzystanie umiejętności detektywistycznych w sprawach windykacyjnych i odszkodowawczych, co pozwala szybko i skutecznie zakończyc powierzona nam sprawę. Firma KAMELEON jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej, który znajduje sie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nasi Detektywi posiadaja Licencję Detektywa wydaną przez Komendanta Wojewodzkiego Policji

Designed by CHInc.